Usluge

Stalna budnost Ivastoma usmjerena je u prvom redu ka estetskoj stomatologiji i estetskim stomatološkim rješenjima. Stoga se razvoj ordinacije temelji na konstantnom usavršavanju u tom smislu.

Kako je vrhunska stomatološka rehabilitacija vrlo  kompleksna i zahtjeva interdisciplinarni pristup, tako se u radu primjenjuju saznanja na svim područjima dentalne medicine:

  • konzervative
  • protetike
  • endodoncije
  • oralne kirurgije
  • ortodoncije
  • paradontologije
  • dentalne implantologije

Kontinuirano ulaganje u tehnološka dostignuća te suradnja sa stručnjacima specijalistima dentalne medicine, uvelike pridonosi kvaliteti rada u Ivastomu, a time i fizičkoj i mentalnoj dobrobiti pacijenta.

Prioritet je u Ivastomu ipak vrhunska preventivna zaštita! Deficit svijesti o istoj primarni je problem na rješavanje kojeg, našom filozofijom pristupa nastojimo svakodnevno utjecati.Preventivni postupci i rješenja su naime, najbezbolnije, najdugoročnije, najjeftinije, a nadasve i najljepše rješenje za svakoga.

Kako se rast i razvoj zubi odvija u najranijem djetinjstvu, za stjecanje znanja i navika o preventivnoj zaštiti, ključno je posjetiti nas prvi put u djetetovoj dobi od 2 do 3 godine (za vrijeme mliječne denticije) te dalje redovito i po dogovoru.

Oblik profilakse za odrasle redoviti je kontrolni pregled, na koji vas, u dogovoru s vama, podsjećamo 2 puta godišnje. Kontrolni pregled trebao bi obuhvatiti čišćenje mekih i tvrdih naslaga te poliranje i pjeskarenje zubi.